Задължително ли е да ползваме батерии за локално съхранение на енергия?

Фотоволтаичната инсталация ще работи и произвежда енергия и без батерии, но те надграждат функционалността на инсталацията и я трансформират в нещо повече. Наличието на средства за локално съхранение на енергия превръща стандартната фотоволтаична инсталация в самостоятелна система за електрозахранване. Те не просто намалят разходите за ток, батериите могат да направят Вашият дом/бизнес частично или напълно енергийно независим. 
Когато фотоволтаичната система няма батерии и произвежда повече електричество отколкото е необходимо, може да се процедира по два начина. Излишъкът може да се продаде обратно на електроразпределителното дружество, или производството на електроенергия да бъде ограничено. Ограничаването на производството означава, че системата работи под пълният си капацитет.
Също така, често фотоволтаичната система не произвежда достатъчно енергия за да покрие консумацията. Типично това се случва в облачно време и през нощта. Тогава клиентът няма друг избор освен да купува електричество от доставчика. Батериите ви позволяват да оползотворите напълно слънчевата енергия произведена през деня, и ви предоставят резерв от електроенергия който да използвате през нощта. 

Скорошни новини
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge 
Докладвайте за грешка