Филтър
Марка
Повече
По-малко

Интелигентни сензори за температура влажност CO2 - 24 VDC захранване

Интелигентни сензори за температура влажност CO2 - 24 VDC захранване

Описание на продукта

Това е мултифункционален стаен трансмитер. Измерва температура, влажност, CO2 (въглероден двуокис) и околна осветеност. Типична употреба е в търговски и жилищни помещения. Захранващо напрежение 24 VDC. Измерените стойности се предават през 3 - аналогови изхода и Modbus RTU комуникация Видът на изходният сигнал може да се избираем: 0-10 VDC / 0-20 mA / 0-100 % PWM. CO2 сензорният елемент е сменяем. Чрез интегрирания сензор за нивото на осветеност, вентилационната система може да бъде оптимизирана в зависимост от присъствието на хора в помещението Всички параметри могат да се избират чрез Modbus RTU. Също така интензитетът на светлината на светодиодите за индикация на състоянието може да се регулира.
ID
SLOO0055AAJ
Фабричен код
RSMFF-2R
GTIN
0.540.100.301.136.2
Марка
Sentera

Допълнителни спецификации и описание

Спецификация и преимущества
 
Свеж въздух в помещенията
Хората произвеждат CO2 или въглероден диоксид, докато дишат. Това прави концентрацията на CO2 добър показател за нивото на активност в помещенията. В много приложения сензорите за CO2 се използват като индикатор за изискванията за вентилация. Този HVAC трансмитер предлага ясна визуална индикация за нивото на CO2 чрез зелен, жълт и червен светодиод. Зеленият показва, че нивото на CO2 е в нормата-има достатъчно подаване на свеж въздух. Жълтият предупреждава за отклонение. Червеният сигнализира за CO2 извън  или за недостатъчно подаване на свеж въздух. Измерените температура, относителна влажност и ниво на CO2 са достъпни чрез трите аналогови изхода и чрез Modbus RTU. Точката на оросяване и нивото на околната светлина са достъпни чрез Modbus RTU.

Как работи?
Този сензор има три аналогови изхода. Всеки от тях предава една от измерените стойности. Всяка изходна стойност варира пропорционално в зависимост от измерената температура, влажност или концентрация на CO2. Измерената температура е достъпна чрез изход 1, относителната влажност през изход 2 и концентрацията на CO2 през изход 3.

4-проводна връзка
Клемните блокове със скоби в клетка намаляват времето за окабеляване и монтаж. Те елиминират необходимостта от рутинна поддръжка и гарантират надежден контакт за твърди или многожилни проводници. Захранващото напрежение е 24 VDC. Заземяващите клеми на захранването (V-) и изхода (GND) не са свързани вътрешно. Това означава, че е необходим 4-жилен кабел за свързване на този сензор. Повечето 24 VDC захранвания предлагат защита срещу късо съединение, претоварване и пренапрежение. Захранващо напрежение от този тип повишава безопасността и надеждността на вашата инсталация.

Лесен за използване!
Този сензор не изисква конфигурация. Веднъж инсталиран, той е готов за употреба. Настройките по подразбиране са подходящи за повечето приложения. Ако е необходимо, те могат да се коригират чрез Modbus RTU. Интензитетът на светодиодите също може да се регулира. Modbus предоставя пълен преглед на всички регулируеми настройки.

Най-доброто качество и надеждност
Този CO2 трансмитер е произведен в Европа. Всеки сензор е калибриран и тестван.В малко вероятния случай на повреда на сензорния елемент за CO2, този модул може да бъде заменен. Използваме сензорни елементи и компоненти с високо качество. Това гарантира дългосрочна стабилност и точност на този HVAC предавател. Корпусът предлага IP30 защита срещу проникване на.


We use cookies to improve our service
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge