Филтър
Честотен инвентор
Повече
По-малко
Диаметър
Повече
По-малко
Марка
Повече
По-малко

Клапа за постоянен дебит - CAV - диаметър 100 мм

Клапа за постоянен дебит - CAV - диаметър 100 мм

Описание на продукта

VRK представляват регулатори за дебит, използвани във вентилационни инсталации за автоматичен контрол на разпределението на въздух. Предназначени са за поддържане на предварително зададена стойност на нагнетателния и изпускателния въздушния поток в помещението, независимо от колебанията на въздушното налягане. Кръгла, компактна конструкция, с корпус, изработен от поцинкована ламарина по метода „Сендзимир“ - без прихлупване, лазерно заварен, лесноподвижен; въздухонепропусклив и необслужваем регулиращ механизъм с метално бутало; устойчивост на агресивни изпарения и разтворители; подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж. Въздухонепропускливост при присъединяването съгласно EN 12237 Клас D. Работен температурен обхват: -30° C до +100° C
ID
VCDA0100AAD
Диаметър
100 Mm
Марка
German quality fittings
Честотен инвентор
Manual

Допълнителни спецификации и описание

Преглед:
Клапата за постоянен дебит на въздуха, известна още като вентил за постоянен обем, е проектирана да се монтира между стандартни кръгли или Спиро въздуховоди. Накрайниците (мъжки-мъжки) имат уплътнения от EPDM гума благодарение на които въздуховодите просто се нахлузват върху тях. Клапата осигурява прецизно измерване на обема на въздуха до 10% отклонение от зададената стойност, в широк диапазон от условия. Работният механизъм използва асиметрична контролна повърхност поставена под ъгъл, тя е чувствителна дори към минимални разлики в налягането и реагира точно дори при относително ниски скорости на въздушния поток. Тази клапа за постоянен дебит е подходяща за хоризонтален и вертикален монтаж както в нагнетателни така и в смукателни системи. Работният механизъм се самокалибрира, тоест веднъж инсталирано, устройството не изисква допълнителна поддръжка. Тъй като този тип клапи не изискват външно захранване или сензори и контролери, те представляват едно много рентабилно решение.

Приложение:
Клапите за постоянен дебит са един от основните елементи в ОВК системите с постоянен обем на въздуха. Този тип вентилационна система най-често се използва в големи вътрешни пространства като складове, атриуми, аудитории, театри и многоетажни сгради. Тъй като тези вентилационни системи имат сложна мрежа от вентилационни канали, функцията на клапите с постоянен дебит е да контролират автоматично разпределението на въздуха. Те поддържат предварително зададен, постоянен обем на въздуха, протичащ през тях въпреки колебанията във въздушното налягане във вентилационните канали. Целта е да се постигне равномерен въздушен поток през всички нагнетателни и смукателни дифузори, решетки или друг вид вентилационни отвори, като по този начин се подобри комфортът в сградата. Това е много важно при по-студен климат за борба с така наречения коминен ефект който се забелязва в многоетажни сгради. Той може да доведе до изтласкване на горещия въздух от горната част на сградата, докато студеният въздух се засмуква през долните етажи.

Конструкция и метод на монтаж:
Тази клапа за постоянен дебит е проектирана да се монтира между два стандартни кръгли или Спиро въздуховоди и функционира както в хоризонтална така и във вертикална ориентация, както в нагнетателни така и в смукателни вентилационни канали. Корпусът на клапата е изработен от горещо поцинкована стомана (по метода на Сендзимир) която е лазерно заварена. По този начин се осигурява гладка вътрешна повърхност, която не пречи на въздушния поток, като същевременно минимизира натрупването на прах и мръсотия. Накрайниците (мъжки-мъжки) са оборудвани с уплътнения от EPDM гумена, които спомагат за постигане на клас на херметичност D съгласно EN 12237 без необходимост от допълнителна изолация. Продуктът е устойчив на корозия и може да понася слабо корозивни изпарения и химикали.
Съгласно EN 12097 клапата трябва да бъде монтирана по начин, който позволява достъп до нея. Когато се монтира във вертикален тръбопровод, се препоръчва да се фиксира на място, за да се избегне изместването на клапата поради вибрации/гравитация. При монтаж след разклонение или коляно, се препоръчва поставянето на дължина от въздуховод между клапата и вентилационния елемент. Дължината на въздуховода трябва да е най-малко 2,5 пъти диаметъра на клапата. Работният механизъм на клапата от серия VRK функционира без необходимост от външно захранване или контролер - той трябва само да бъде настроен на желания обем по време на монтажа и ще продължи да работи без допълнителна поддръжка.
Въпреки че механизмът за автоматично управление е прецизен, неблагоприятни или екстремни условия ще повлияят отрицателно върху точната му работа. Препоръчителната средна въздушна скорост във вентилационния трябва да бъде поне 4,5 m/s и не по-малко от 2,7 m/s. За да работи контролният механизъм точно, когато е монтиран в хоризонтална ориентация, въздушната скорост трябва да бъде поне 4 m/s. По-ниски от препоръчителните скорости на въздушния поток, въздушно налягане над 1000 Pa, или натрупване на прах/мръсотия могат да доведат до отклонения от зададената стойност на въздушен обем.
Клапите произведени от Aerotechnik E. Siegwart GmbH отговарят на всички приложими индустриални стандарти и са сертифицирани за използване в търговски сгради и болници. 
Имайте предвид, че крайната херметичност на вентилационната система зависи от множество фактори, като например метода на монтаж.


Свързани артикули

We use cookies to improve our service
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge