Филтър
Марка
Повече
По-малко

0-10V Потенциометър с отдалечен Вкл./Изкл.

0-10V Потенциометър с отдалечен Вкл./Изкл.

Описание на продукта

Потенциометър за EC мотори, контрол на скорост на AC вентилатори или задвижки за клапи. Захранващо напрежение от 3 до 15 VDC. Безкрайно регулируемият изходен сигнал може да се задава от кнобка без позиция Изкл. Чрез сух контакт изходният сигнал може да бъде активиран или деактивиран. Това прави възможно отдалечено Вкл-Изкл. Изходният обхват е регулируем чрез вградени тримери между Vmin (10—70 %) и Vmax (30-100 %). Корпусът позволява вграден монтаж (IP44) или външен монтаж (IP54).
ID
SKOO0187AAJ
Фабричен код
MTP-D010-DC
GTIN
0.540.100.300.888.1
Марка
Sentera

Допълнителни спецификации и описание

Спецификация и преимущества

Употреба
Потенциометърът може да управлява ЕС вентилатори или задвижващи механизми за клапи чрез сигнал, който се намалява или увеличава. Това се осъществява, посредством позициониране на въртящия се бутон.
Регулацията също става и от разстояние-потенциометъра може да е монтиран в едно помещение, а регулатора в друго. По този начин е възможно дистанционно регулиране на скоростта на вентилаторите на променлив ток (серия EVS или MVS) или честотни инвертори (серия FI-E). 

Регулация
Долната граница и горната граница на управляващия сигнал  трябва да се регулират според употребата на устройството. 
Когато имаме вентилатор с по-големи размери високата граница може да се снижи чрез тримера за максимум, което ще ограничи максималната скорост. 
В друг случай, когато някои ЕС двигатели не могат да се справят с твърде ниски сигнали, долната граница може да се регулира също чрез вградения тример.  

Управляващ сигнал-параметри 
 Захранващото напрежение трябва да бъде в рамките на 3 - 15 VDC. След това минималната стойност може да бъде зададена между 10 и 70 % от захранващото напрежение. Максималната стойност може да бъде настроена между 30 и 100 % от захранващото напрежение. Това се определя от захранващото напрежение на MTP-D .
Винаги проверявайте дали приложените граници, в комбинация с подаденото напрежение, водят до изходен сигнал, който отговаря на спецификациите на свързаното устройство. 

Липса на OFF позиция
 Съществуват ситуации, в които от техническа или законова гледна точка е необходимо минимално количество на подаван въздух. Това ниско ниво може да се постигне чрез задаването му от тримера. 
Управляващият сигнал не може да достигне до 0 V, тъй като потенциометъра няма позиция OFF. 
Ако завъртим бутона в минимална позиция, то управляващия сигнал ще е с минимална стойност. 
 
Сух контакт
Контактният изход се отваря и затваря, в зависимост от въртящия се бутон. 
Сухият контакт може да бъде използван за включване и управление на трето устройство.


We use cookies to improve our service
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge