Филтър
Размер на вентилатора
Повече
По-малко
Максимален въздушен поток
Повече
По-малко
Марка
Повече
По-малко

Вентилатори

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 2Е 200 (до 860 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 2Е 250 (до 1050 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4D 450 (до 5280 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4D 550 (до 9700 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 250 (до 800 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 300 (до 1340 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 350 (до 2500 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 400 (до 3580 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 450 (до 4680 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 500 (до 7060 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 550 (до 8800 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Аксиален стенен правоъгълен вентилатор - OV 4Е 630 (до 11900 m²/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Безшумен вентилатор със смесен дебит. диаметър 100 mm. дебит 240 m³/h

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Безшумен вентилатор със смесен дебит. диаметър 125 mm. дебит 340 m³/h

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Безшумен вентилатор със смесен дебит. диаметър 160 mm. дебит 555 m³/h

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Безшумен вентилатор със смесен дебит. диаметър 250 mm. дебит 1400 m³/h

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Безшумен вентилатор със смесен дебит. диаметър 315 mm. дебит 2050 m³/h

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Битов вентилатор дизайнерски 100 LD (до 88 m³/h)

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Битов вентилатор дизайнерски 100 LDТ (до 88 m³/h) - с таймер

Information icon
1 U.
:
Some price

1 Ctn
:
Some price

1 PU
:
Some price

Битов вентилатор дизайнерски 125 LD (до 167 m³/h)

We use cookies to improve our service
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge