Филтър
Филтър
Видове въздуховод
Повече
По-малко
Диаметър
Повече
По-малко
Дължина на въздуховод
Повече
По-малко
Марка
Повече
По-малко

Въздуховоди и шумозаглушители

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 102 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 127 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 152 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 165 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 185 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 203 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 254 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 315 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 356 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 406 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 457 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 508 mm

Alutex неизолиран гъвкав въздуховод с диаметър 82 mm

Texoflex AL Stretch полугъвкав неизолиран въздуховод с диаметър 102 mm

Texoflex AL Stretch полугъвкав неизолиран въздуховод с диаметър 127 mm

Texoflex AL Stretch полугъвкав неизолиран въздуховод с диаметър 152 mm

Texoflex AL Stretch полугъвкав неизолиран въздуховод с диаметър 160 mm

Texoflex AL Stretch полугъвкав неизолиран въздуховод с диаметър 200 mm

Texoflex AL Stretch полугъвкав неизолиран въздуховод с диаметър 250 mm

Texoflex AL Stretch полугъвкав неизолиран въздуховод с диаметър 315 mm

We use cookies to improve our service
 Уеб страницата не се поддържа в Internet Explorer, използвайки chrome, firefox или edge