Потенциометър без позиция Изкл.

Потенциометър без позиция Изкл.

Описание на продукта

Потенциометър 0-10 V за контрол на EC мотори. Могат да контролират скоростта на AC вентилатор или честотен инвертор с аналогов вход. Захранващо напрежение 230 VAC. Безкрайно регулируем изходен сигнал се задава от въртяща кнобка без позиция Изкл. Корпусът позволява вграден монтаж (IP44) или външен монтаж (IP54).
ID
SKOO0191AAJ
Фабричен код
MTV-1-010-NA
GTIN
0.540.100.300.893.5
Марка
Sentera

Допълнителни спецификации и описание

Допълнителни спецификации и описание


За какво служи потенциометър HVAC?
Сигналът за управление (изход на потенциометъра) нараства или намалява в зависимост от позицията на въртящата се кнопка. Този контролен сигнал може директно да управлява EC вентилатори или задвижки на клапи. Той може също така дистанционно да управлява регулаторите на скоростта на вентилаторите на променлив ток (серия EVS или MVS) или честотните инвертори (серия FI-E). Например, потенциометърът може да бъде монтиран в хола, докато регулаторът на скоростта на вентилатора се намира в техническо помещение или електрически шкаф.

230 VAC захранване
Този потенциометър изисква захранващо напрежение от 230VAC. Изходното напрежение е 0 - 10 VDC.

Без позиция OFF
В някои случаи е технически или законово необходимо да се осигури минимално подаване на въздух при всякакви обстоятелства. Тъй като този потенциометър няма позиция OFF, управляващият сигнал никога няма да достигне 0 V. Дори когато въртящата се кнопка се намира в позиция минимум (завъртяна в посока, обратна на движението на часовниковата стрелка), управляващият сигнал ще бъде на минимална стойност, която наближава 0 VDC.