Filter
Brand
Meer
Minder

Instelbare potentiometer met droog contact zonder nulpositie

Instelbare potentiometer met droog contact zonder nulpositie

Productbeschrijving

Naast de instelbare minimum- en maximum uitgangswaarden beschikt deze potentiometer over een extra droog contact. Hiermee kan u externe aparaten in- of uitschakelen. Het schakelen van dit droog contact gebeurt bij het verlaten van de uiterst linkse positie. Er is geen nulpositie, dus zelfs in deze uiterst linkse stand is het uitgangssignaal nog steeds gelijk aan de ingestelde minimumwaarde. Dit kan bvb zeer handig zijn als het wettelijk of technisch niet toegelaten is de ventilatie helemaal uit te schakelen. Zoals steeds bij de MTP-D toestellen kan deze potentiometer gebruikt worden voor het rechtstreeks aansturen van EC-ventilatoren of regelkleppen. Het op afstand bedienen van een frequentieregelaar of triacregelaar behoort eveneens tot de mogelijkheden. Deze regelaars kunnen op hun beurt dan weer een AC-motor aansturen. De potentiometer moet een voeding krijgen tussen 3 en 15 VDC en hij levert een traploos regelbaar uitgangssignaal waarvan u de onder- en bovengrens kan instellen met behulp van de ingebouwde trimmers. Deze toestellen zijn spatwaterdicht en u kan ze gebruiken voor inbouw of opbouw.
ID
SKOO0187AAJ
ID fabrikant
MTP-D010-DC
GTIN
0.540.100.300.888.1
Brand
Sentera

Aanvullende specificaties en beschrijvingen

Waartoe dient een potentiometer in de HVAC-wereld?
Naargelang u de draaiknop van een potentiometer meer- of minder open draait vergroot of verkleint het stuursignaal dat hij uit geeft.
Dit stuursignaal kan rechtstreeks gebruikt worden om EC-ventilatoren of klepaandrijvingen aan te sturen. Maar ook om via een elektronische snelheidsregelaar zoals de EVS- of MVS-reeks, of via een frequentieomvormer zoals de FI-E reeks, de snelheid van een spanningsregelbare AC-motor van op afstand te bedienen. De potentiometer fungeert dan als discrete bediening, terwijl de snelheidsregelaar zich bvb in een technische ruimte of schakelkast bevindt.

Instelbaar minimum- en maximumniveau!
Soms is het wenselijk de ondergrens en de bovengrens van het stuursignaal te begrenzen.
Sommige EC-motoren of klepaandrijvingen kunnen namelijk niet goed overweg met te kleine stuursignalen. De MTP-D laat via een ingebouwde trimmer toe om dit minimale stuursignaal op een hogere waarde in te stellen. En soms is een motor iets te krachtig gedimensioneerd. De maximum trimmer stelt u dan in staat om het maximale toerental van de ventilator in te perken.

Tussen welke grenzen kan ik de uitgangsspanning dan instellen?
Dit hangt af van de voedingsspanning die u aansluit op de MTP-D. Deze moet minimaal 3 en maximaal 15 VDC zijn.
De minimumgrens kan dan ingesteld worden tussen 10 en 70% van deze  voedingsspanning en de maximumgrens tussen 30 en 100% van de voedingsspanning.
Let er steeds op dat de grenzen die u instelt, in combinatie met de voeding, een uitgangssignaal opleveren dat binnen de specificaties valt van het aan te sturen toestel. Als de voeding 15 VDC is en u stelt de maximale waarde in op 100%, dient u na te gaan of uw aan te sturen toestel geschikt is om 15 VDC te ontvangen als stuursignaal. Zoniet, dient u de trimmers van de potentiometer bij te regelen.

Zonder UIT-positie!
Bij sommige toepassingen is het technisch of wettelijk vereist dat er steeds een minimale luchtstroom aanwezig blijft.
Zelfs als u de draaiknop helemaal linksom draait zal er steeds een minimaal uitgangssignaal uit gestuurd worden. U kan de grootte van dit minimum signaal nog bijstellen met de Vmin trimmer.

Extra droog contact!
Hiermee kan u een extern aparaat in- of uitschakelen zodra u de potentiometer in- of uit de uiterst linkse positie beweegt. In de uiterst links stand is het droog contact geopend. Zodra u de knop van de potentiometer rechtsom draait sluit het contact zich.


We gebruiken cookies om onze service te verbeteren
 Webpagina wordt niet ondersteund in Internet Explorer, gebruik Chrome, Firefox of Edge