Disclaimer
  • Disclaimer
  • Producten en Diensten
  • Betrouwbaarheid
  • Intellectuele Eigendomsrechten

Disclaimer

Building Services is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden daarvan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen in deze juridische disclaimer en het privacybeleid. Door alleen dit te gebruiken website aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Building Services kan deze voorwaarden wijzigen op: elk moment. De gewijzigde voorwaarden worden aangekondigd op de website van Building Services en gaan automatisch in op: zijn publicatie.

Producten en diensten

De genoemde details van producten en diensten op deze website zijn niet, en kunnen niet worden uitgelegd, als bindend aanbieden om deze goederen te verkopen of deze diensten te verlenen. Alle producten en diensten die op deze website worden genoemd, zijn: onder voorbehoud van beschikbaarheid en kan op elk moment worden verwijderd. Alle producten en diensten, evenals alle prijzen kunnen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
Deze gebruiksvoorwaarden van de website dienen altijd gelezen te worden in samenhang met de individuele specifieke voorwaarden met betrekking tot de afzonderlijke producten en diensten waarnaar op de website wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden voor individuele producten of diensten, prevaleren deze laatste.

Betrouwbaarheid

Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Building Services kan echter niet instaan voor de juistheid, juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Building Services BV noch enig ander bedrijf van de Building Services kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard of omvang dan ook, die direct of indirect veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door het gebruik ervan. Storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van elektronische diensten aangevraagd via de website, geven u in geen geval het recht op enige financiële compensatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, namen, logo's en afbeeldingen op deze website beschermd door: intellectueel eigendom van Building Services. Via deze website wordt geen toestemming of licentie verleend om deze intellectuele eigendom van Building Services. Deze website is, net als alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de manier waarop ze zijn beschermd door het auteursrecht en door alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot intellectueel eigendom rechten in de ruimste zin van het woord. De inhoud van deze website mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

 Webpagina wordt niet ondersteund in Internet Explorer, gebruik Chrome, Firefox of Edge 
Rapporteer een fout