Algemeen garantiebeleid en beperkingen Building Services Europe BV

Alle producten van Building Services worden gedekt door een standaardgarantie van twee jaar vanaf de leveringsdatum. Deze garantie is echter beperkt tot vervanging van door Building Services erkende gebreken of gebreken inclusief de daarmee gemoeide (reparatie)kosten. Transportkosten en bijbehorende risico's van en naar Building Services magazijn zijn te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Ter nakoming van garantieverplichtingen behoudt Building Services zich het recht, geheel vrijblijvend een product te vervangen. De garantie op de door Building Services geproduceerde en verkochte producten vervalt 24 maanden na levering (factuurdatum). De garantie van Building Services dekt geen producten die zijn onderworpen aan ongeoorloofde wijzigingen of modificaties en producten met mechanische of elektronische storingen veroorzaakt door ongeschoold personeel, of producten waarvoor geen bewijs dat deze door Building Services zijn geleverd of het niet nakomen door de koper van zijn verplichtingen uit hoofde van “de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden”.

Let op het volgende:
De garantie van Building Services is niet van toepassing op defecte componenten of onderdelen die het gevolg zijn van onjuiste voeding, overbelasting, verkeerde aansluitingen of verkeerde behandeling. (rook-/roetsporen op printplaten of onderdelen van een product kunnen wijzen op dergelijke storingen). een vlugge afwikkeling van defecte artikelen kan worden vertraagd of afgewezen vanwege een ontbrekende of onvolledige melding van de koper. Om Building Services in staat te stellen beschadigde/defecte producten op een snelle en efficiënte manier af te handelen een deugdelijk rapport met een duidelijk beschrijving van het probleem is essentieel samen met een kopie van de factuur van het product. Reparaties zijn gratis bij garantie beleid geldt. In het geval dat een geretourneerd product geen fouten of fouten aan het licht brengt tijdens gedetailleerde tests van Building Services brengt onderzoekskosten in rekening met een minimum van € 15,00. Retourneren van een incompleet product (ontbrekende accessoires) voor reparatie of vervanging is niet mogelijk.

Transportschade, hoe te handelen!
  1. Pas niets aan de verpakking of het product aan.
  2. Gebruik (nog) geen beschadigde producten.
  3. Meld de schade aan de vervoerder zoals hieronder beschreven.
  4. Informeer Building Services over schade zoals hieronder beschreven.
  5. Building Services heeft de volgende documenten nodig: paklijst met omschrijving van de schade en tevens een schriftelijke schade verklaring vergezeld van enkele foto's.

Het niet volgen van deze procedure kan gerelateerde verzekeringsregelingen vertragen of tenietdoen.

Bij beschadigde verpakking: pak de goederen uit in aanwezigheid van de koerier en zorg dat de schade duidelijk wordt beschreven op CMR of Paklijst. Meld de schade direct aan Building Services per e-mail, fax of aangetekende brief.
Verpakking niet beschadigd/inhoud beschadigd of defect: neem zo snel mogelijk contact op met koerier en meld de schade ook op paklijst en CMR. Meld de schade direct aan Building Services per e-mail, fax of aangetekende brief.
De goederen dienen te allen tijde in dezelfde staat te verkeren als bij het constateren van de schade. Retourneer de goederen niet voordat u deze in ontvangst neemt! bovenstaande acties. Retourneren is niet toegestaan ​​zonder bevestiging van Building Services. Een dergelijke bevestiging van Building Services betekent niet dat Building Services de verantwoordelijkheid erkent en daarom kunnen er geen gerelateerde facturen worden ingehouden op de vervaldatum.
We gebruiken cookies om onze service te verbeteren
 Webpagina wordt niet ondersteund in Internet Explorer, gebruik Chrome, Firefox of Edge