Privacy beleid
 • Privacy beleid
 • Doeleinden en Soorten Persoonsgegevens die Building Services Verwerkt
 • Het Aanbieden van Onlinediensten
 • Marketing
 • Leveranciers en Zakenpartners
 • Overdracht van Persoonlijke Gegevens
 • Persoonlijke Gegevens Beschermen
 • Bewaring van Persoonlijke Gegevens
 • Openbaarmaking Vereist Door de Wet
 • Uw Rechten
 • Cookies
 • Beleidswijzigingen
 • Contactgegevens

Privacybeleid

Het Building Services-privacybeleid is vertaald in verschillende talen. In het geval van discrepanties, prevaleert de Engelstalige versie en worden andere vertalingen alleen voor het gemak geleverd.

Uw privacy is een prioriteit voor Building Services en haar dochterondernemingen in de Building Services Group of Companies (Building Services en de Building Services Group of Companies gezamenlijk "Building Services" genoemd). Building Services zet zich in om de privacy van de gebruikers van haar Sites te beschermen en de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden overgedragen te waarborgen. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ( Algemene verordening gegevensbescherming). Dit privacybeleid ("beleid") zet de gegevensverwerkingspraktijken van Building Services uiteen voor het:

 • Beheer van klantrelaties;
 • Gebruiken van persoonsgegevens van potentiële klanten voor marketingdoeleinden;
 • Beheer van leveranciers- en zakenpartnerrelaties;
 • Beheer van de online winkelactiviteiten van Building Services en door Building Services beheerde websites (dergelijke sites gezamenlijk "Site" genoemd);
 • Aanbieden van andere online diensten (tegen betaling of als gratis proefperiode).

Building Services verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met dit privacybeleid.


Doeleinden en soorten persoonsgegevens die Building Services verwerkt

Beheer van klantrelaties, online winkelactiviteiten en de Site.

Building Services verzamelt en verwerkt doorgaans persoonlijke gegevens van de contactpersonen van haar klanten, de bezoekers van de Site en de gebruikers van de online winkel. Persoonsgegevens worden zo beperkt mogelijk rechtstreeks verzameld bij de contactpersoon van de klant in verband met het aanvragen van een offerte door de klant of het plaatsen van een bestelling voor producten of diensten van Building Services, via het gebruik van de Site of rechtstreeks bij de contactpersoon van de klant via het registratieproces tot de online winkel.

De persoonsgegevens die door Building Services worden verzameld en verwerkt, kunnen zijn:

 • Contactgegevens (bijv. Naam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Andere relevante informatie die door u wordt verstrekt wanneer u zich registreert bij de online winkel, of een nieuwsbrief of ander informatiemiddel op de Site bestelt;
 • Informatie die over u wordt verzameld wanneer u de Building Services-onlinewinkel gebruikt (bijv.IP-adres, webloggegevens).
 • Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Het leveren van de producten of diensten (zoals het verzenden van het product of het beschikbaar stellen van de dienst aan de klant), en voor het beheren en ontwikkelen van de klantrelatie;
  • Marketingactiviteiten (zoals gerichte e-mailmarketing en het personaliseren van de Site);
  • Diensten ontwikkelen en de gebruikerservaring verbeteren (bijvoorbeeld door de Site te optimaliseren en personaliseren).

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ofwel de uitvoering van een overeenkomst tussen Building Services en de klant, ofwel het gerechtvaardigde belang van Building Services bij de bedrijfsvoering die bestaat uit het beheren van offertes en het ontvangen van bestellingen, evenals het ontwikkelen en beheren van de klantrelatie, zakelijke functies, marketing en communicatie.


Het aanbieden van onlinediensten

Voor online diensten verzamelt en verwerkt Building Services persoonlijke gegevens van gebruikers, die werknemers, contractanten of andere personen van de klant kunnen zijn aan wie de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt of anderszins toegang tot de dienst heeft verleend, in overeenstemming met de voorwaarden van de desbetreffende dienst. Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks verzameld bij de beheerder van de dienst bij het aanmaken van gebruikersaccounts en / of bij het gebruik van de dienst bij de gebruiker.

De persoonsgegevens die door Building Services worden verzameld en verwerkt, kunnen zijn:

 • Contactgegevens (bijv. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers);
 • Informatie die over u wordt verzameld wanneer u de onlinediensten gebruikt (bijv.IP-adres, webloggegevens).

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een gebruikersaccount en het verlenen van toegang tot de dienst;
 • Het aanbieden van de online dienst en voor foutopsporingsdoeleinden;
 • Aanpassen, personaliseren en verbeteren van de dienstverlening.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ofwel de uitvoering van een overeenkomst tussen Building Services en de klant, ofwel het gerechtvaardigde belang van Building Services om de dienst aan de gebruikers te verlenen.


Marketing

Building Services kan persoonlijke gegevens ontvangen en verzamelen (inclusief bijv. Naam, adres, telefoonnummers en e-mail) van marketingdatabases die aan Building Services zijn verstrekt door eigen onderzoek, door derden of openbare bronnen zoals het internet, Google, LinkedIn en verschillende bedrijfsgerelateerde organisaties en evenementen-, leden- en deelnemerslijsten die relevant zijn voor de bedrijfsactiviteiten van Building Services.

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met de potentiële klanten;
 • Marketingactiviteiten (zoals gerichte e-mailmarketing).

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het gerechtvaardigde belang van Building Services om diensten aan potentiële klanten te promoten en op de markt te brengen.


Leveranciers en zakenpartners

Building Services verzamelt en verwerkt doorgaans persoonsgegevens van vertegenwoordigers van leveranciers en zakenpartners met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten tussen Building Services en het bedrijf dat de betrokkene vertegenwoordigt.

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst en het beheren van de relatie tussen Building Services en de leverancier / zakenpartner.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ofwel het nakomen van een overeenkomst tussen Building Services en de leverancier / zakenpartner, ofwel het gerechtvaardigd belang van Building Services bij het beheren van de leverancier / zakenpartnerrelatie.


Overdracht van persoonlijke gegevens

Building Services draagt uw persoonlijke gegevens niet over aan derden zonder uw toestemming, behalve wanneer dit nodig is voor het verwerken van een offerteaanvraag of het uitvoeren van een bestelling. Dit omvat: het verstrekken van de nodige informatie aan relevante financiële bedrijven, logistieke en transportdienstverleners en geautoriseerde after-sales dienstverleners, evenals het reageren op uw verzoeken of het beantwoorden van uw vragen, of indien nodig om Building Services, de gebruikers van de Site en / of de rechten, eigendommen en / of veiligheid van het publiek.

Building Services kan persoonlijke gegevens delen binnen de Building Services-bedrijvengroep voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Dergelijk delen kan de overdracht van gegevens van en naar andere landen omvatten waarin Building Services actief is, zakelijke activiteiten heeft of anderszins aanwezig is. Building Services kan externe dienstverleners gebruiken bij het implementeren van haar marketingcampagnes. Voor de uitvoering van dergelijke marketingcampagnes kan Building Services persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners.

Bovendien kan Building Services uw contactgegevens en online gedragsgegevens, zoals sitebezoeken, delen met verkoopkanaalpartners voor de verkoop en marketing van Building Services-producten en -diensten.

Omdat Building Services zich inzet voor het beschermen van uw privacy, verkoopt Building Services geen persoonlijke gegevens aan derden voor hun promotiedoeleinden.

Building Services kan uw informatie zowel binnen als buiten de Europese Unie overdragen. Dergelijke overdrachten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en noodzakelijke waarborgen, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, adequaatheidsbesluiten, bindende bedrijfsregels of het US Privacy Shield-kader, om een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te waarborgen.


Persoonlijke gegevens beschermen

Building Services spant zich in om commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om niet-geautoriseerde toegang tot en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Building Services onderhoudt een beheersysteem voor informatiebeveiliging om informatie, inclusief persoonlijke gegevens, te beveiligen. Informatie wordt alleen als beveiligd beschouwd als de integriteit ervan kan worden gehandhaafd, de beschikbaarheid ervan is gewaarborgd en de vertrouwelijkheid is behouden. Het informatiebeveiligingsbeleid en de procedures van Building Services garanderen de bescherming van informatie tegen ongeoorloofde inzage, wijziging, verspreiding of vernietiging en bieden de nodige herstelmechanismen tegen onopzettelijke en kwaadwillige vernietiging, wijziging of verlies. Toegang tot de persoonlijke gegevens is alleen beperkt tot de werknemers, directeuren, functionarissen, aannemers en dienstverleners van Building Services die de persoonlijke gegevens moeten verwerken als onderdeel van hun taken.


Bewaring van persoonlijke gegevens

Building Services bewaart persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode, waarbij de wettelijke vereisten of beperkingen niet worden overschreden. Persoonlijke gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de procedures voor gegevensopslag van Building Services.


Openbaarmaking vereist door de wet

Als Building Services door de wet, een gerechtelijk bevel of een ander gerechtelijk proces wordt gedwongen om persoonlijke gegevens aan een rechtbank of een derde partij bekend te maken, zal Building Services proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen met behulp van de contactgegevens die u hebt verstrekt. U machtigt Building Services hierbij om alle informatie die over u is verzameld voor een van de bovengenoemde doeleinden openbaar te maken, inclusief maar niet beperkt tot het vrijgeven van informatie in verband met een onderzoek naar inbreuken op intellectuele eigendom of andere activiteiten die illegaal zijn of die Building Services aan wettelijke aansprakelijkheid kunnen blootstellen.


Uw rechten

U kunt op elk moment uw recht uitoefenen om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en / of het recht om onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of bijwerken door contact op te nemen met Building Services. U hebt ook het recht om te verzoeken om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien van toepassing. Houd er rekening mee dat Building Services door haar te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, u of uw bedrijf mogelijk niet de producten, diensten of informatie kan leveren die u hebt aangevraagd of besteld. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.


Cookies

De site kan worden gebruikt voor informatieve doeleinden zonder uw identiteit aan Building Services te onthullen en zonder Building Services persoonlijke gegevens te verstrekken.

Building Services maakt echter gebruik van "cookies" om een terugkerende bezoeker als een unieke gebruiker te herkennen. De Building Services-cookie bevat een unieke code waarmee wij uw browser kunnen herkennen tijdens uw bezoek aan onze Site. De server van de Site kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiele apparaat bevindt. Cookies op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen in de map van uw browser. De inhoud van de cookie bestaat uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Met de cookies die Building Services gebruikt, kunnen wij u niet identificeren. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Door onze Site te blijven gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u de installatie van cookies accepteert. De Building Services-cookie wordt 12 maanden op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

Building Services-cookies bevatten zelf geen persoonlijke gegevens. Door te laten zien hoe en wanneer onze bezoekers de site gebruiken, kan Building Services deze blijven verbeteren. Als u geen cookies wilt ontvangen, of op de hoogte wilt worden gehouden wanneer ze worden geplaatst, kunt u uw webbrowser hiervoor instellen als uw browser dit toestaat. Als u de cookies weigert, verzamelt Building Services geen informatie over uw bezoek, maar als u dit doet, moet u bepaalde informatie bij elk bezoek opnieuw invoeren, anders kan Building Services de functies van de Site niet aanpassen aan uw voorkeuren.

Building Services kan de informatie die in de cookies is opgeslagen, koppelen aan alle persoonlijke gegevens die u via online formulieren indient terwijl u de site bezoekt. Verder houdt Building Services verzamelde statistieken bij, zoals het IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, uw browsertype en de url van eventuele verwijzende websites, en algemene informatie over de bewegingenop de Site en gerelateerde informatie. Building Services verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de Site om een gepersonaliseerde Site-ervaring te creëren


Beleidswijzigingen

Building Services kan dit beleid op elk moment met of zonder kennisgeving wijzigen of de toegang tot de site of de inhoud van de site wijzigen of intrekken. De ingangsdatum van deze versie van dit beleid is hierboven vermeld ter referentie. Als Building Services dit beleid wijzigt, wat resulteert in een wezenlijke, ongunstige verandering in de manier waarop Building Services uw persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, zal Building Services een kennisgeving van een dergelijke wijziging op de Site plaatsen.


Contactgegevens

Building Services verwerkt uw persoonsgegevens. Building Services is werkt naar Belgisch recht en de maatschappelijke zetel is Slachthuisstraat 1C, 9800 Eeklo - België. Dit beleid wordt bepaald door de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de keuze van wettelijke bepalingen.

U kunt op elk moment contact opnemen met Building Services om de door Building Services verzamelde persoonlijke gegevens te controleren:

Building Services streeft ernaar om eventuele meningsverschillen door middel van onderhandelingen op te lossen, maar moet u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 Webpagina wordt niet ondersteund in Internet Explorer, gebruik Chrome, Firefox of Edge 
Rapporteer een fout